Base description which applies to whole site

a. Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2018 opgebouwd.

De stand van de vastgestelde begroting 2018 is inclusief de nota van wijziging en de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting, Kamerstukken II 2017–2018 34 936-IV nr. 1.

Bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1.Waarborgfunctie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen / Uitgaven: 1/2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2/4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: –

7. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: –

8. Noodhulp en wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

1. BES-fonds

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen /Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

Licence