Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: BELEIDSMUTATIES

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017

           

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2016

– 1

         

Accres tranche 2016 (incidenteel)

3.133

         

Accres tranche 2016 (structureel)

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

3.133

Accres tranche 2017

11.277

11.277

11.277

11.277

11.277

11.277

Plafond BTW-compensatiefonds 2016

– 8.397

         

Programma Rijke Waddenzee Vismigratie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

2.893

         

BDU Verkeer en vervoer Maaslijn Electrificatie (decentralisatie-uitkering)

– 1.483

– 1.255

– 1.255

– 1.255

   

Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering)

5.900

         

Luchtvaarttaken (algemene uitkering)

825

499

499

499

499

499

MKB Innovatiestimulering Topsectoren MIT (decentralisatie-uitkering)

1.515

         

Innovatiebudget handelsregister (algemene uitkering)

– 14

– 14

– 14

     

MIRT-project IJsseldelta Fase 2 (decentralisatie-uiotkering)

5.890

1.528

       

Beter benutten (decentralisatie-uitkering)

44.594

         

Ontwikkelingsbedrijf NOM (decentralisatie-uitkering)

2.000

         

Monumenten Eusebius (decentralisatie-uitkering)

4.000

         

Natuur (decentralisatie-uitkering)

9.500

         

Overige mutaties decentralisatie uitkeringen

874

35

       
             

Mutaties Ontwerp-begroting 2018

           

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (algemene-uitkering)

1.791.931

1.280.902

1.280.847

1.279.478

1.279.449

1.279.449

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (decentralisatie-uitkering)

– 1.791.931

– 1.280.902

– 1.280.847

– 1.279.478

– 1.279.449

– 1.279.449

Uitvoering agrarisch natuurbeheer (algemene-uitkering)

 

9.500

9.500

9.500

9.500

9.500

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-projecten) (decentralisatie-uitkering)

12.028

17

       

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

9.373

9.605

12.284

     

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

717

         

Restauratie Domtoren (decentralisatie-uitkering)

4.000

         

Innovatie landbouw Veenkoloniën (decentralisatie-uitkering)

65

         

Regionale verkenning Utrecht (decentralisatie-uitkering)

29

         

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

105.104

         

Vierkant voor Werk (decentralisatie-uitkering)

3.500

         

Erfgoed en Ruimte (decentralisatie-uitkering)

165

         

Programma Impuls Omgevingsveiligheid 2015–2018 (decentralisatie-uitkering)

 

14.507

       

Accres tranche 2017 (algemene uitkering)

– 10.108

– 10.108

– 10.108

– 10.108

– 10.108

– 10.108

Accres tranche 2018 (algemene uitkering)

 

116.434

116.434

116.434

116.434

116.434

             

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2017)

210.512

155.158

141.750

129.480

130.735

130.735

Licence