Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 15 OV-keten

In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II 2013–2014 29 984, nr. 474). De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgenomen is een optimale reis van deur tot deur binnen de Openbaar Vervoer en Spoorketen. De vorige begrotingsindeling sloot hier niet op aan, omdat sprake was van een apart artikel voor Openbaar Vervoer en een apart artikel voor Spoor. Daarom zijn bij Begroting 2017 de artikelen samengevoegd tot één nieuw artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor. Hiertoe is de naam en algemene doelstelling van artikel 16 aangepast van «Spoor» naar «Openbaar Vervoer en Spoor».

Hieronder is de budgettaire tabel van artikel 15 OV-keten opgenomen. Door de samenvoeging van de beleidsartikelen 15 en 16 vanaf 2017 heeft deze alleen nog betrekking op het jaar 2016. Voor de jaren 2017 en verder wordt verwezen naar artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

Budgettaire gevolgen van beleid

art. 15 OV-keten (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Verplichtingen

5.566

0

0

0

0

0

0

Uitgaven:

4.745

0

0

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

             

15.01

OV-keten

4.745

0

0

0

0

0

0

15.01.01

Opdrachten

3.165

0

0

0

0

0

0

15.01.02

Subsidies

782

0

0

0

0

0

0

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

798

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

798

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

6.207

0

0

0

0

0

0

Licence