Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

34.021.950

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

35.469.432

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Bijstelling raming NAAT testen (mei - juli)

1

‒ 305.000

2) Bijstelling raming NAAT testen (aug - dec)

1

‒ 340.120

3) Ruimte opdrachten COVID

1

‒ 225.000

4) Antigeentesten en zelftesten

1

‒ 427.970

5) Rijksbijdrage Wlz

3

‒ 1.350.000

6) Zorgtoeslag

8

157.900

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

31.893.970

Toelichting

  • 1. Er is in de maanden mei t/m juli minder getest dan waar budget voor beschikbaar was.

  • 2. Dit betreft een technische bijstelling op de kasuitgaven aan testcapa­citeit. Er wordt voor de periode aug-dec 2022 uitgegaan van uitgaven voor maximaal 6.000 testen per dag in een waakvlam en 12.000 testen per dag in een opleving. Er is geen effect voor de daadwerkelijke testcapaciteit.

  • 3. De huidige ontwikkelingen van de pandemie leiden tot minder uitgaven voor de beheersing en bestrijding van de pandemie. Daarnaast zijn minder middelen nodig gebleken voor de aanschaf van vaccins.

  • 4. Er zijn minder antigeentesten en zelftesten aangeschaft dan eerder geraamd. Daarnaast vallen de kosten per zelftest lager uit. Hierdoor valt een deel van het beschikbare budget in 2022 vrij. Er blijft budget beschikbaar om bij een eventuele opleving extra zelftesten in te kopen bovenop de bestaande voorraad.

  • 5. Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

  • 6. De raming van de zorgtoeslag is aangepast op basis van de raming van het CPB.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

240.887

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

317.552

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Afrekeningen COVID-uitgaven

1

273.600

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

618.991

Toelichting

  • 1. Bij de afrekening van verschillende opdrachten door de LCCB, GGD-meerkosten en Stichting Open Nederland zijn de gerealiseerde uitgaven achteraf lager vastgesteld dan bij de opdrachtverlening was geraamd. Dit leidt tot een terugvordering van niet gerealiseerde voorschotten.

Licence