Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.5 Chroom-6

Het plan van aanpak ‘Beheersing chroom-6’ is op 4 december 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden (35 000 X, nr. 70). Op de website www.Defensie.nl wordt de voortgang van alle maatregelen uit dit plan van aanpak twee keer per jaar gepubliceerd, evenals de chroom-6-gerelateerde meldingen. Drie maatregelen uit het plan worden hierna uitgelicht.Ten eerste de eenheden in het plan van aanpak «Beheersing chroom-6 bij Defensie», waarbij Defensie zich eerst richt op de meest gevaarlijke stoffen (maatregel 10). Door de maatregelen vanwege COVID-19 is het uitvoeren van de blootstellingsbeoordelingen echter vertraagd. Of dit invloed heeft op de voortgang van de maatregelen in het plan van aanpak wordt nauwlettend gevolgd. Hierover zal ik u nader informeren met de volgende periodieke voortgangsrapportage over het plan van aanpak. Ten tweede, zoals ook is vermeld in de meest recente voortgangsrapportage van 20 mei 2020, is de aanbesteding voor de vervanging van de niet geschikte spuitcabines van de Luchtmacht (maatregel 12) mislukt. Er volgt een nieuwe aanbestedingsprocedure waardoor vertraging optreedt van 2020 naar 2022. Ten slotte zal de planning van de vervanging van de voorbewerkingsruimte bij de Afdeling Techniek van de Landmacht (maatregel 15) worden herijkt. Inmiddels is besloten tot nieuwbouw van de onderhoudsfaciliteiten van de Afdeling Techniek en daarmee ook tot nieuwbouw van de voorbewerkingsruimte. Door interim aanpassingen aan de centrale afzuiginstallatie van de huidige faciliteiten en veiligheidsinstructies kan veilig worden gewerkt. Het gewenste niveau van veiligheid volgens de laatste stand der techniek zal worden bereikt door nieuwbouw. Tevens vindt onderzoek plaats naar andere, minder stof veroorzakende technieken voor oppervlaktebewerkingen. Bruikbare ontwikkelingen op dat gebied worden meegenomen bij de nieuwbouw. Los van deze maatregelen spant Defensie zich in om het gebruik van gevaarlijke stoffen en daarmee de kans op blootstelling te reduceren door continu te zoeken naar minder gevaarlijke alternatieven.

Licence