Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.4 Ruimte(vaart)

De Nederlandse samenleving is voor haar functioneren voor een belangrijk deel afhankelijk van toepassingen gebaseerd op de ruimtevaart. We vinden de weg met behulp van GPS, vertrouwen op satellietcommunicatie voor het internet en telefonie en we oriënteren ons op basis van beeldmateriaal verkregen uit de ruimte. Belangrijke functies in onze samenleving zoals handel, verkeer, landbouw en het bancaire systeem zijn afhankelijk van de ruimtevaart. Ook Defensie. Het militaire gebruik van de ruimte is inmiddels een vaste waarde geworden bij het optreden van onze strijdkrachten. Het gebruik van GPS voor navigatie en SATCOM voor onze verbindingen zijn onmisbaar geworden voor het goed functioneren en informatiegestuurd optreden van onze strijdkrachten. Het militair gebruik van de ruimte biedt de mogelijkheid om sneller dan voorheen te kunnen anticiperen en reageren op het ontstaan van crises wereldwijd. De voorbereiding van bijvoorbeeld humanitaire operaties kan daardoor efficiënter plaatsvinden.

Defensie heeft er als hoogtechnologische organisatie belang bij de ontwikkelingen in de ruimte op de voet te volgen en zich voor de modernisering van de krijgsmacht, waaronder het informatiegestuurd optreden, in te zetten. De ontwikkelingen in de ruimte gaan snel. Door technologische ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld miniaturisering en lage lanceerkosten is het makkelijker geworden om kleine satellieten in de ruimte te brengen. Tegelijkertijd is ook de capaciteit om satellieten te vernietigen of onbruikbaar te maken toegenomen. De ruimte is daarmee in toenemende mate contested, congested and competitive geworden. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang om over een goede space situational awareness (SSA) te beschikken. De NAVO heeft in november 2019 de ruimte naast land, zee, lucht en cyber als vijfde operationele domein van het bondgenootschap erkend en verwacht van Nederland dat wij binnen afzienbare tijd eigen ruimtecapaciteiten gaan opbouwen. Defensie zal later dit jaar een Defensie space strategie uitbrengen. In die strategie zal onder andere worden ingegaan op het de komende jaren opzetten van een Defensie Space Security Centre, het creëren van een SSA-netwerk en het kunnen beschikken over een kleine constellatie van micro- en nanosatellieten (ter verkrijging van data die een essentiële bijdrage kan leveren t.b.v. het informatiegestuurd optreden van de krijgsmacht).

Licence