Base description which applies to whole site

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 5 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art.

Naam artikel (€ totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridisch verplichte uitgaven

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Openbaar bestuur en democratie (€ 86.576)

€ 80.676 (93,2%)

€ 5.900 (6,8%)

Bestuur en regio (1700)

    

Verbinding inwoner en overheid (2200)

    

Weerbaar bestuur (1100)

    

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers (900)

2

Nationale veiligheid (€ 344.621)

€ 344.621 (100%)

€ 0 (0 %)

  

3

Woningmarkt (€ 4.632.089)

€ 4.627.316 (99,9%)

€ 4.773 (0,1%)

Woningbouwimpuls (347)

    

Woningmarkt (4.426)

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit (€ 445.486)

€ 431.682 (96,9%)

€ 13.804 (3,1%)

Energietransitie en duurzaamheid (8.589)

    

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit (5.215)

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet (€ 122.548)

€ 108.816 (88,8%)

€ 13.732 (11,2%)

Programma Ruimtelijk Ontwerp (2.913)

    

Gebiedsontwikkeling (1.843)

    

RVB (2.683)

    

Geo-informatie (2.272)

    

Ruimtelijk instrumentarium (diversen) (1.810)

    

Overig (2.211)

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (€ 216.284)

€ 205.754 (95,1%)

€ 10.530 (4,9%)

Overheidsdienstverlening (1.000)

    

Informatiebeleid (600)

    

Identiteitsstelsel (800)

    

RVIG (3.000)

    

RVO (2.500)

    

Informatiesamenleving (500)

    

Logius (2.000)

    

Overig (130)

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (€ 193.597)

€ 184.273 (95,2%)

€ 9.324 (4,8%)

Bedrijfsvoeringsbeleid (4.887)

    

Werkgeversbeleid (1.607)

    

Overlegstelsel (2.613)

    

Overig (217)

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid (€ 136.948)

€ 130.101 (95%)

€ 6.847 (5%)

RVB (Zakelijke lasten) (2.483)

    

RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) (2.032)

    

Overig (2.332)

10

Groningen versterken en perspectief (€ 1.124.308)

€ 1.123.445 (99,9%)

€ 863 (0,1%)

Diverse subsidies (650)

    

Industrie (213)

      

Totaal aan niet verplichte uitgaven

 

€ 79.577

  
Licence