Base description which applies to whole site
Rijksfinancien.nl

De snelste weg naar betrouwbare informatie over de overheidsfinanciën

Op rijksfinanciën.nl staat informatie uit de begrotingscyclus. De website verbindt de officiële stukken met andere informatie, zoals visualisaties van data, evaluaties, en gerelateerde websites. De website richt zich voornamelijk op financiële professionals bij het Rijk, het Parlement, de Algemene Rekenkamer en journalisten. Rijksfinanciën.nl valt onder het Ministerie van Financiën.

Het huidige rijksfinancien.nl integreert twee eerdere websites, namelijk rijksbegroting.nl (officiële begrotingsstukken) en het voormalige rijksfinancien.nl (open data en visualisaties), nu in archief. 

Deze nieuwe website gebruikt de stukken uit het begrotingsproces als basis, en vult de departementale begrotingen op hoofdstuk- en artikelniveau aan met gerelateerde informatie. Dat zijn bijvoorbeeld beleidsevaluaties, visualisaties van financiële tabellen, bijbehorende officiële stukken, en links naar aanvullende beleidsinformatie. 

Alle financiële open data van het Rijk zijn herbruikbaar, ook via een API. Ook bestaan er mogelijkheden om de API aan te passen indien gewenst, en een toelichting op de data of andere onderdelen van de website kan altijd.

Vragen? Feedback? Mail ons: begrotingopinternet@minfin.nl.

Licence