Base description which applies to whole site

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 10 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

79.243

75.558

77.703

77.319

80.009

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

3.258

7.169

4.076

4.100

4.174

4.174

Nieuwe mutaties

      

Extrapolatie

80.007

Piekbelasting Rijksoverheid.nl DPC

600

0

0

0

0

0

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

‒ 41

‒ 41

‒ 41

‒ 41

‒ 41

Afrekening P-Direkt >5%-afwijking IAR

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

‒ 15

Kostenverdeelnotitie 2022 Beheer en Exploitatie

‒ 3

0

0

0

0

0

Additioneel budget Informatiehuishouding

0

144

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

83.083

82.815

81.723

81.363

84.127

84.125

Tabel 11 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

4.535

4.535

4.535

4.535

4.535

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.302

137

137

137

137

137

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

4.535

Stand ontwerpbegroting 2023

5.837

4.672

4.672

4.672

4.672

4.672

Artikel 2 Kabinet van de Koning

Tabel 12 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.712

2.712

2.712

2.712

2.715

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

301

245

170

159

144

144

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.715

Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK

0

2

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

3.013

2.959

2.882

2.871

2.859

2.859

Tabel 13 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.712

2.712

2.712

2.712

2.715

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

301

245

170

159

144

144

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.715

Ontvangsten a.g.v. Additioneel budget Informatiehuishouding KvdK

0

2

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023

3.013

2.959

2.882

2.871

2.859

2.859

Artikel 3 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 14 Uitgaven beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

2.502

2.502

2.448

2.448

2.448

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

1.003

1.581

1.580

1.580

1.580

1.580

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

2.448

Stand ontwerpbegroting 2023

3.505

4.083

4.028

4.028

4.028

4.028

Tabel 15 Ontvangsten beleidsartikel (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

       

Mutatie Nota van Wijziging 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2022

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

0

Stand ontwerpbegroting 2023

0

0

0

0

0

0

Licence