Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Art.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Vastgestelde begroting 2024

 

1.819,5

     

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

0,0

1. Saldo 2023 uitgavenartikelen

div.

203,6

     

0,0

2. CA Beekdalen

1

  

14,3

15,3

15,3

15,3

233,2

3. Generale kasschuif

1

‒ 461,1

‒ 183,0

12,4

235,9

‒ 52,9

‒ 111,7

525,4

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

8,2

8,0

‒ 4,8

‒ 17,3

‒ 1,8

7,8

0,0

5. Overboekingen ministeries

div.

3,8

10,0

9,1

0,1

  

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

2,0

‒ 1,3

‒ 1,4

‒ 1,2

‒ 0,7

‒ 0,2

‒ 1,6

7. Desalderingen

div.

5,7

     

0,0

         

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

1.581,8

‒ 166,4

29,5

232,8

‒ 40,1

‒ 88,8

756,9

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Art.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Vastgestelde begroting 2024

 

1.819,5

     

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

0,0

1. Saldo 2023

5.10

207,5

     

0,0

1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen

div.

‒ 3,9

     

0,0

2. CA Beekdalen

6

  

14,3

15,3

15,3

15,3

233,2

3. Generale kasschuif

6

‒ 461,1

‒ 183,0

12,4

235,9

‒ 52,9

‒ 111,7

525,4

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

8,2

8,0

‒ 4,8

‒ 17,3

‒ 1,8

7,8

0,0

5. Overboekingen ministeries

div.

3,8

10,0

9,1

0,1

  

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

2,0

‒ 1,3

‒ 1,4

‒ 1,2

‒ 0,7

‒ 0,2

‒ 1,6

7. Desalderingen

div.

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

         

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

1.581,8

‒ 166,4

29,5

232,8

‒ 40,1

‒ 88,8

756,9

Toelichting

  • 1. Saldo 2023De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.

  • 2. CA BeekdalenDit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

  • 3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.

  • 4. Kaschuif binnen DeltafondsOm binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

  • 5. Overboekingen ministeriesDit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.

  • 6. Overboekingen hoofstuk XIIVoor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

  • 7. DesalderingenIn 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

Licence