Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
 

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Beekdalen

293.352

  

14.277

15.297

15.297

15.297

233.184

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

Licence