Base description which applies to whole site

Beleidsartikel 6 Bijdrage Nationaal Groeifonds

Op dit artikel worden de bijdragen vanuit de EZK-begroting (XIII) aan Hoofdstuk L - Nationaal Groeifonds verantwoord.

Financieren

Zaken die op het Nationaal Groeifonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op Hoofdstuk L - Nationaal Groeifonds.

Voor de beleidswijzigingen wordt verwezen naar de betreffende beleidsar­tikelen op Hoofdstuk L - Nationaal Groeifonds.

Tabel 61 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

 

170.000

4.889.040

5.312.095

4.631.369

93.393

30.766

        

Uitgaven

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

        

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

Bijdrage aan het Nationaal Groeifonds

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

        

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

Tabel 62 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Verplichtingen

 

170.000

4.889.040

5.312.095

4.631.369

93.393

30.766

waarvan garantieverplichtingen

       

waarvan overige verplichtingen

 

170.000

4.889.040

5.312.095

4.631.369

93.393

30.766

Budgetflexibiliteit

De mate van budgetflexibiliteit is terug te vinden bij de afzonderlijke artikelen van Hoofdstuk L - Nationaal Groeifonds.

Tabel 63 Meerjarenoverzicht Nationaal Groeifonds (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029-2035

Totaal

Verplichtingen

 

170.000

4.889.040

5.312.095

4.631.369

93.393

30.766

354.585

15.481.248

Uitgaven

 

10.000

1.572.266

1.471.460

1.791.932

2.080.473

3.253.187

5.301.930

15.481.248

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

0

0

0

Het betreft hier de bijdrage vanuit de EZK-begroting (Hoofdstuk XIII) aan Hoofdstuk L - Nationaal Groeifonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Licence