Base description which applies to whole site

Staten Generaal

IIA STATEN-GENERAAL: UITGAVEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

184,2

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

29,7

Mutaties Miljoenennota 2023

‒ 0,6

  

Stand Miljoenennota 2023

213,2

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

7,7

Desalderingen

7,7

  

Stand Najaarsnota 2022

220,9

IIA STATEN-GENERAAL: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

In miljoenen euro (excl. HGIS)

2022

  

Stand Miljoenennota 2022

3,9

  

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

0,0

Mutaties Miljoenennota 2023

0,0

  

Stand Miljoenennota 2023

3,9

  

Besluitvorming mutaties Najaarsnota

0,0

  

Technische mutaties Najaarsnota

7,8

Meevaller Eerste Kamer

0,1

Desalderingen

7,7

  

Stand Najaarsnota 2022

11,7

Uitgaven

Mutaties t/m Voorjaarsnota 2022

Dit betreffen middelen voor professionalisering en verdere versterking van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer. Voor de Tweede Kamer betreffen het middelen voor de fractiekostenregeling, bedrijfsvoeringstaken en de parlementaire enquête Fraudebeleid en dienstverlening. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling bij Voorjaarsnota overgeboekt.

Mutaties Miljoenennota 2023

Het budget van de Staten-Generaal wordt verhoogd met 2 miljoen euro voor de beveiliging, ICT en audiovisuele installatie van de Tweede kamer en voor diverse kosten van de Eerste Kamer omtrent de tijdelijke huisvesting. Daarnaast wordt er 2,6 miljoen euro geschoven om middelen van de Tweede Kamer voor de inrichting van de 8e etage van de tijdelijke huisvesting, voor de meldkamer en voor de verbetering van de informatiehuishouding in het juiste ritme te zetten.

Technische mutaties

Desalderingen

Zowel de uitgaven als ontvangsten van de Tweede Kamer worden met 7,7 miljoen euro opgehoogd. Dit is onder andere het gevolg van verhoogde ontvangsten uit dienstverleningsovereenkomsten met andere Hoge Colleges van Staat. Daarnaast heeft een aantal Tweede Kamer fracties in 2021 het maximum in hun egalisatiereserve bereikt en wordt het overschot terugbetaald.

Niet-belastingontvangsten

Technische mutaties

Desalderingen

Zie desalderingen uitgaven

Licence