Internationaal beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) € 612
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) € 600
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur € 172
Internationaal beleid Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige incidentele subsidies € 189
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek en benchmarking € 100
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten Incidentele Internationale activiteiten € 107
Internationaal beleid Opdrachten Opdrachten EU-voorzitterschap € 0
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OCW-vertegenwoordiging in het buitenland € 135
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting EP-Nuffic € 3.562
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nederlandse Taalunie € 2.858
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europa College Brugge € 30
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco € 20
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO CERI € 76
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Fulbright Center € 368
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties DCICC € 90
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Ons Erfdeel € 185
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs & Training € 1.959
Internationaal beleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EU-programma's en activiteiten € 25
Internationaal beleid Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) € 450