Klimaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Tegengaan klimaatverandering Opdrachten 01 Opdrachten - € 2.506
Tegengaan klimaatverandering Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 0
Tegengaan klimaatverandering Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 10.738
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Opdrachten 01 Opdrachten - € 7.643
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 1.533
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 36.695
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking bijdragen aan medeoverheden 04 Bijdrage aan medeoverheden - € 0
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties 05 Bijdrage aan internationale organisaties - € 2.319