Base description which applies to whole site

Infrastructuurfonds

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.594,6

5.888,5

5.621,5

6.262,1

5.875,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Saldo 2013

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Boekingen ontvangsten

27,3

67,7

– 76,9

4,8

5,2

 

Kasschuif if

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 

Kasschuif if-df

0,0

0,0

150,0

0,0

– 50,0

 

Subsidie prorail

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Wegen: overboekingen met hxii

– 159,0

0,0

– 18,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 17,7

– 11,6

– 5,7

– 16,5

– 16,5

 

– 354,2

56,1

199,4

88,3

– 61,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 327,6

56,0

199,4

88,3

– 61,3

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

6.267,0

5.944,6

5.820,9

6.350,4

5.813,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

6.267,0

5.944,6

5.820,9

6.350,4

5.813,7

NIET-BELASTINGONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro's

 

2014

2015

2016

2017

2018

Stand Miljoenennota 2014 (excl. IS)

6.594,6

5.888,5

5.621,5

6.262,1

5.875,0

Beleidsmatige mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Saldo 2013

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

 

38,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Technische mutaties

         
 

Rijksbegroting in enge zin

         
 

Boekingen ontvangsten

27,3

67,7

– 76,9

4,8

5,2

 

Kasschuif if

– 250,0

0,0

150,0

100,0

0,0

 

Kasschuif if-df

0,0

0,0

150,0

0,0

– 50,0

 

Subsidie prorail

45,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Wegen: overboekingen met hxii

– 159,0

0,0

– 18,0

0,0

0,0

 

Diversen

– 17,7

– 11,6

– 5,7

– 16,5

– 16,5

 

Niet tot een ijklijn behorend

         
 

Diversen

– 12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

 

– 366,5

56,1

199,4

88,3

– 61,3

           

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2014

– 327,6

56,0

199,4

88,3

– 61,3

           

Stand Voorjaarsnota 2014 (subtotaal)

6.267,0

5.944,6

5.820,9

6.350,4

5.813,7

Totaal Internationale samenwerking

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Stand Voorjaarsnota 2014

6.267,0

5.944,6

5.820,9

6.350,4

5.813,7

Saldo 2013

Het nadelig saldo van 2013 (uitgaven – ontvangsten: -12,2 mln.) leidt tot een verlaging van de begroting 2014 van het Infrastructuurfonds.

Boekingen ontvangsten

Het betreft de bijdragen van derden in diverse projecten met name voor de N18 Varsseveld alsmede een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van de bijdrage aan de A12/15. De gewijzigde bijdragen leiden tot een mutatie aan zowel de uitgaven als aan de ontvangstenkant.

Kasschuif IF

Er vindt een kasschuif plaats binnen het Infrastructuurfonds van 2014 naar 2016 en 2017 om de schommelingen binnen het budget te egaliseren.

Kasschuif IF-DF

Er vindt een kasschuif plaats tussen het Infrastructuurfonds en het Deltafonds om voor beide fondsen een evenwichtiger kasbeeld over de jaren te realiseren. Voor deze mutatie wordt een desaldering met de ontvangsten aangebracht.

Subsidie Prorail

Dit betreft de vaststelling van de subsidie over 2012 (44,2 mln.). Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd. Het restant heeft betrekking op de afrekening van een aantal aanlegprojecten.

Wegen: overboekingen met HXII

Deze mutatie betreft overboekingen artikel 12 van het Infrastructuurfonds naar de begroting van I&M voor Beter Benutten (129 mln.), Zuidas (13 mln.) en N23 (35 mln.).

Diversen – technische mutaties

Het betreft voornamelijk overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds (artikel 13) naar de begroting van I&M voor actieplan spoor (4,2 mln.), Beter Benutten (2,7 mln.), Zuidas (4,4 mln.), ERTMS pilot (2,1 mln.) alsmede een overboeking vanuit EZ voor GSMR (4 mln.). Ook is er een mutatie op het artikel vaarwegen, dit een bijdrage van IenM naar Defensie voor de noodsleephulp en de betonningstaken.

Diversen – Niet tot een ijklijn behorend

Deze mutatie betreft de technische verwerking van het saldo 2013.

Licence