Base description which applies to whole site

Staten Generaal

Tabel 20

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

H2A Staten-Generaal - Uitgaven

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

187,3

187,4

186,8

190,6

187,9

186,4

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

13,6

8,6

7,4

7,2

6,4

5,6

Eerste Kamer

3,9

4,1

4,1

4,1

3,3

2,6

Tweede Kamer

9,8

4,5

3,2

3,0

3,1

3,1

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

12,9

12,4

10,5

10,6

10,5

10,4

Overboekingen andere begrotingen

6,5

6,0

4,1

4,1

4,1

4,1

Loon- en prijsbijstelling

6,4

6,3

6,3

6,4

6,4

6,3

Eindejaarsmarge

‒ 0,1

     
       

Stand Voorjaarsnota

213,9

208,4

204,6

208,4

204,7

202,4

Tabel 21

In miljoenen euro's (excl. HGIS)

      

2A. Staten-Generaal - Niet-belastingontvangsten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

       

Stand startnota 2022 (inclusief ISB's en extrapolatie)

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

       

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

0

0

0

0

0

0

       

Technische Mutaties Voorjaarsnota

0

0

0

0

0

0

       

Stand Voorjaarsnota

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Uitgaven

Mutaties Besluitvorming Voorjaarsnota

Eerste Kamer

Dit betreft een optelling van een aantal elementen. Allereerst zijn er middelen vrijgemaakt voor professionalisering en verdere versterking van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer. In het kader van de tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer zijn additionele kosten gemaakt voor fysieke beveiliging. Tenslotte zijn er middelen voor dekking van de werkkostenregeling die voortvloeien uit een naheffing van de Belastingdienst.

Tweede Kamer

Dit betreft een optelling van een aantal mutaties. Binnenkort start de parlementaire enquête Fraudebeleid en dienstverlening. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt conform artikel 3 van de Wet op de parlementaire enquête. Daarnaast zijn er meer middelen benodigd om de fractiekostenregeling te financieren, omdat er sinds de laatste verkiezingen meer fracties in de Tweede Kamer zitten. Ten slotte is er aanvullend budget voor de bedrijfsvoeringstaken in de komende jaren. Hiervoor worden generale middelen beschikbaar gesteld bovenop de enveloppe voor het versterken van de rol van de Tweede Kamer uit het coalitieakkoord.

Technische Mutaties Voorjaarsnota

Overboekingen andere begrotingen

Dit betreffen de overboekingen naar andere begrotingen die met het voorjaarsloket zijn verwerkt.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2022 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Staten-Generaal.

Eindejaarsmarge

De negatieve eindejaarsmarge wordt toegevoegd aan de begroting van de Staten-Generaal.

Licence