Base description which applies to whole site

6.2 Horizontale ontwikkeling uitgaven per deelplafond

In deze paragraaf zijn de tabellen uit de vorige paragraaf uitgesplitst naar de verschillende uitgavenplafonds.

Figuur 10 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Rijksbegroting (Bedragen in miljarden euro)

Het verschil tussen Miljoenennota 2024 en Voorjaarsnota 2024 wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling.

Figuur 11 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Sociale Zekerheid (Bedragen in miljarden euro)

De indexatie van de Sociale Zekerheidsregelingen vindt plaats bij Miljoenennota. Hierdoor liggen de uitgavenniveaus van Miljoenennota 2024 en Voorjaarsnota 2024 dicht bij elkaar.

Figuur 12 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Zorg (Bedragen in miljarden euro)

Het verschil tussen Miljoenennota 2024 en Voorjaarsnota 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de toevoeging van de loon-en prijsbijstelling voor 2024.

Figuur 13 Horizontale ontwikkeling uitgavenplafond Investeringen (Bedragen in miljarden euro)

Het verschil tussen Miljoenennota 2024 en Voorjaarsnota 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door kasschuiven onder het investeringsplafond.

Licence