Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1 - BUDGETTAIRE KERNGEGEVENS

Tabel 26 EMU-saldo
 

(in miljarden euro, min = tekort)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Belasting- en premieontvangsten

401,6

421,9

438,6

456,3

473,6

492,5

2

Totale netto-uitgaven

481,5

504,3

529,3

534,8

562,0

587,1

 

w.v. Niet-relevante rijksuitgaven, wel relevant voor EMU-saldo*

14,4

14,5

20,2

6,4

7,9

8,2

3

Niet EMU-saldo relevante uitgaven**

‒ 57,4

‒ 54,7

‒ 46,4

‒ 48,8

‒ 52,6

‒ 56,2

4

Kas-transverschillen en overige posten

‒ 3,9

‒ 3,3

‒ 2,1

‒ 1,4

‒ 1,0

‒ 0,8

5

EMU-saldo decentrale overheden

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,7

‒ 0,8

‒ 0,8

‒ 0,7

6

EMU-saldo collectieve sector (1-2-3+4+5)

‒ 27,1

‒ 31,8

‒ 47,2

‒ 31,8

‒ 37,6

‒ 39,9

7

EMU-saldo collectieve sector (in procenten bbp)

‒ 2,5%

‒ 2,8%

‒ 4,0%

‒ 2,6%

‒ 3,0%

‒ 3,0%

 

* Betreft rijksuitgaven niet relevant voor de uitgavenplafonds van het Rijk, maar wel voor het EMU-saldo. Deze uitgaven worden toegelicht in Tabel 27.

 

** Niet EMU-saldo relevante uitgaven worden toegelicht in Tabel 28.

Tabel 27 Niet-relevante rijksuitgaven, wel relevant voor het EMU-saldo

(in miljoenen euro, plus = uitgave)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Invoerrechten EU-afdrachten

‒ 4.584

‒ 4.770

‒ 4.994

‒ 5.207

‒ 5.433

‒ 5.669

Dividend financiële staatsdeelnemingen

632

619

629

629

629

629

Overige gevolgen interventies financiële crisis (netto)

111

84

65

58

56

51

Ontvangsten COVA

111

111

111

111

111

111

Ontvangsten ETS

1.400

1.450

1.700

5.250

4.250

3.650

Opbrengst heffing ODE

‒ 545

‒ 550

‒ 650

‒ 950

‒ 850

‒ 750

Veilingopbrengst frequenties

33

0

0

0

0

0

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.575

1.577

1.578

1.583

1.590

1.590

Zorgtoeslag (netto)

‒ 6.600

‒ 7.304

‒ 7.661

‒ 8.068

‒ 8.444

‒ 8.056

Dierengezondheidsfonds

‒ 9

0

0

0

0

0

Loon- en prijsbijstelling op niet plafond relevante uitgaven

203

191

190

193

195

206

Oekraïnemiddelen op begrotingen buiten het plafond

‒ 6.685

‒ 5.889

‒ 2.586

329

88

88

Defensie pensioenen

0

0

‒ 8.500

‒ 300

0

0

Overig

‒ 78

‒ 55

‒ 55

‒ 55

‒ 97

‒ 97

Totaal

‒ 14.437

‒ 14.536

‒ 20.172

‒ 6.426

‒ 7.905

‒ 8.247

Tabel 28 Niet EMU-saldo relevante uitgaven

(in miljoenen euro, plus = uitgave)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Verstrekking studieleningen

3.780

3.415

3.102

2.738

2.407

2.258

Aflossing studieleningen

‒ 1.466

‒ 1.507

‒ 1.549

‒ 1.592

‒ 1.636

‒ 1.681

Coronagerelateerde leningen

13.037

11.616

‒ 78

35

‒ 2

‒ 3

Rijksbijdragen aan de sociale fondsen

54.437

51.572

55.739

59.238

62.971

66.732

Rente sociale fondsen

1.579

1.378

1.625

2.043

2.505

2.852

Kasbeheer

‒ 14.319

‒ 12.228

‒ 12.429

‒ 13.393

‒ 13.260

‒ 13.536

Rente-ontvangsten derivaten

23

‒ 54

‒ 61

‒ 56

‒ 36

‒ 25

Voortijdige beëindigen derivaten

8

0

0

0

0

0

Aan- en verkoop staatsdeelnemingen

90

474

330

77

0

0

Diverse leningen

‒ 33

‒ 165

‒ 340

‒ 326

‒ 366

‒ 429

Exportkredietverzekering

62

47

47

47

47

47

Oekraïne

0

0

0

‒ 37

‒ 39

‒ 38

Overig

245

175

‒ 1

‒ 1

‒ 1

‒ 1

Totaal

57.443

54.722

46.384

48.772

52.590

56.177

Licence