Base description which applies to whole site

Belastingplan 2023

Het pakket Belastingplan 2023 bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen:

  • het wetsvoorstel Belastingplan 2023;
  • het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3;
  • het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3;
  • het wetsvoorstel Wet minimum CO2-prijs industrie;
  • het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens;
  • het wetsvoorstel delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen; en
  • het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW'ers alsmede tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning. 

In het kader van de actieve openbaarmaking zijn ook de onderliggende nota's gepubliceerd inclusief een leeswijzer.

De ramingstoelichtingen bij het pakket Belastingplan 2023

Actieve openbaarmaking van het pakket Belastingplan 2023

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

Wet minimum CO2-prijs industrie

Wet op het kindgebonden budget tot tijdelijke intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten...

Licence