Base description which applies to whole site

Over rijksfinancien.nl/rijksbegroting.nl

Deze website is de integratie van het vroegere www.rijksbegroting.nl, waar de officiële stukken rond de rijksbegrotingscyclus op stonden, en www.rijksfinancien.nl (nu op www.rijksfinancien.nl), een website die in 2017 startte met het visualiseren van de open data uit de rijksbegrotingen en -jaarverslagen. In 2020 heeft de Minister van Financiën deze nieuwe website aangekondigd als een platform waarop de informatie rond begrotingen en jaarverslagen, links naar externe websites, evaluaties en visualisatie integraal en bij elkaar kan worden aangeboden. 

Alle informatie wordt aangeleverd door, en is dus eigendom van de verschillende ministeries. Dat geldt dus voor alle open data, voor de op ontsnippering gerichte linkjes naar beleidsinformatie (dank aan CBS) die de website aanbiedt, en ook voor de inhoud van de begrotingsstukken. Het ministerie van Financiën doet controles en technische aanpassingen op de data waar nodig om de website goed te laten werken, en voegt de bestanden samen.

Werk je bij een ministerie en heb je ideeën om de informatievoorziening op deze website aan te vullen of te verbeteren? Werk je elders of heb je aanvullingen voor bijvoorbeeld de links/verwijzingen, zie je foutjes in de data, is iets niet duidelijk? Kom je een dode link tegen? Stuur ons een mail op begrotingopinternet@minfin.nl en we duiken er in!

Licence