Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XIV

In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt in artikel 58, eerste lid, «artikel 3.154» vervangen door «artikel 10a.28».

Licence