Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XV

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8, tweede lid, onderdeel b, vervalt, onder verlettering van onderdeel c tot b.

B

In artikel 22 wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare bedrag, of het gedeelte van het belastbare Nederlandse bedrag, dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 200.000

19%

€ 200.000

€ 38.000

25,8%

Licence