Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2.4 Fouten en onzekerheden

De rechtmatigheid van de begrotingshoofdstukken afzonderlijk is in 2019 binnen de gehanteerde tolerantiegrenzen gebleven, met uitzondering van de volgende begrotingshoofdstukken:- Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;- Financiën en Nationale Schuld;- Volksgezondheid, Welzijn en Sport;- Provinciefonds.

Ook was er sprake van een overschrijding in de samenvattende staat baten-lastenagentschappen bij het begrotingshoofdstuk van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In de bedrijfsvoeringsparagrafen van de departementale jaarverslagen is gerapporteerd welke begrotingsartikelen de rapporteringstolerantie overschreden.

De oorzaken van de meeste fouten en onzekerheden in 2019 waren:- het niet geheel voldoen aan aanbestedingsregels en (contract-)voorwaarden;- de administratie van verplichtingen, voorschotten en vorderingen;- de betrokkenheid van de Staten-Generaal kreeg onvoldoende invulling;- staatssteuntoetsen ontbraken of waren van onvoldoende kwaliteit.

Licence