Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.3.3 Studiegroep Begrotingsruimte

Een volgend kabinet moet een goede afweging kunnen maken over het te voeren begrotingsbeleid. Daarom is het gebruikelijk dat het kabinet een Studiegroep Begrotingsruimte instelt. Die vraagt het om een advies uit te brengen over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling voor de volgende kabinetsperiode. Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet de adviesaanvraag aan de zestiende Studiegroep Begrotingsruimte verzonden30. In 2019 is de zestiende Studiegroep Begrotingsruimte dan ook gestart.

30

Bijlage bij Kamerstukken II, 2019-2020, 35 300, nr. 6 .

Licence