Base description which applies to whole site
+

Prijsbijstelling

PRIJSBIJSTELLING. : UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

624,2

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 553,4

Diversen

7,2

Sociale zekerheid

 

Diversen

‒ 7,7

Zorg

 

Diversen

‒ 2,1

Niet relevant voor het uitgavenplafond

 

Uitkeren prijsbijstelling

‒ 72,9

Diversen

4,7

 

‒ 624,2

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

‒ 624,2

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

PRIJSBIJSTELLING: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Prijsontwikkeling

De prijsbijstelling wordt berekend door de grondslag (de prijsgevoelige gedeelten van de departementale begrotingen) te vermenigvuldigen met de betreffende prijsontwikkeling. De prijsontwikkeling wordt geactualiseerd op basis van de ramingen van het Centraal Planbureau. Het uitgavenplafond wordt aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Prijsontwikkelingen staan daarom onder de (post diversen van) technische mutaties.

Uitkeren prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2019 is uitgekeerd aan de departementen.

Diversen

De post diversen bevat de ontwikkeling van de prijsbijstelling voor de verschillende uitgavenplafonds. Daarnaast bevat de post diversen de uitkering van de prijsbijstelling tranche 2019 op de deelplafonds Sociale zekerheid en Zorg. Vanwege de kleine omvang van de betreffende mutaties vallen deze onder de post diversen.

Licence