Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.8 Premie gefinancierd artikel 11

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid 2eIncidentele suppletoire begroting premie gefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x1.000)

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2eISB

Stand 2eISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

Uitgaven:

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

Bijdrage aan zbo's en rwt's

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

Uitvoeringskosten UWV

1.778.367

2.394

1.780.761

10.968

1.400

500

0

Uitvoeringskosten SVB

135.407

0

135.407

0

0

0

0

Uitvoeringskosten UWV nominaal

30.122

0

30.122

0

0

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

2.298

0

2.298

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringskosten crisisdienstverlening

Voor de uitvoeringskosten van crisisdienstverlening door het UWV wordt er in 2021 3,5 miljoen, voor 2022 8,4 miljoen, voor 2023 1,4 en voor 2024 0,5 miljoen aan budget overgeboekt. Er is in 2021 reeds 9,3 miljoen beschikbaar op artikel 11 voor dit doeleinde. Daarnaast wordt 1,5 mln. in 2022 beschikbaar gesteld voor de leerwerkloketten (onderdeel van de crisisdienstverlening). Er is in 2021 reeds 1,5 miljoen beschikbaar op artikel 11 voor dit doeleinde.

De 3,5 miljoen in 2021 is afkomstig van artikel 5, de overige overboekingen zijn afkomstig van de reservering voor crisisdienstverlening op artikel 99.

Crisisdienstverlening kasschuiven

Om aan te sluiten bij het kasritme voor de uitvoeringskosten crisisdienstverlening is er een kasschuif van 2021 (/1,1 miljoen) naar 2022.

Licence