Base description which applies to whole site

Thema's

Rijksbegroting

> Rijksbegroting

De Rijksbegroting vindt zijn oorsprong in de Comptabiliteitswet 2016. Deze wet stelt eisen aan de verschillende begrotingen (departementaal en niet-departementaal) en regelt het proces in, bijvoorbeeld door Prinsjesdag als deadline mee te geven. Deze website presenteert de officiële begrotingsstukken, open data en visualisaties van de begrotingen. Zo dragen we bij aan een transparante overheid. 

Licence