Base description which applies to whole site

Overzicht Datasets

Agentschappen in Beeld (2009-2021)

Begrotingsstaten (2013-2023)

Belasting en premie ontvangsten (2014-2016)

Budgettaire tabellen (2015-2023)

Budgettaire tabel SZA (2015-2018)

Coronamonitor (2020-2021)

ESR2010 Uitgaven en Ontvangsten (2017-2020)

Financieel Beeld Zorg en verdiepingsbijlage WLZ en ZVW (2015-2022)

Financiële instrumenten (2016-2021)

Historische groeiontwikkeling zorguitgaven (2017-2022)

ICT-uitgaven (2015-2021)

Rijksrekening en Rijkssaldibalans (2017-2021)

Rijkssubsidies (2013-2018)

Uitsplitsing Apparaat in Kostensoorten (2014-2021)

ZBO's in Beeld (2014-2021)

Licence