Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 96. Onverdeeld

96.1 Tabel budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 96. Onverdeeld (x € 1 000)
 

Realisatie 2006

Realisatie 2007

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Vastgestelde begroting 2010

Verschil 2010

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

– 6 143

6 143

Uitgaven:

0

0

0

0

0

– 1 578

1 578

Programma:

0

0

0

0

0

– 1 578

1 578

 

Loonbijstelling:

0

0

0

0

0

0

0

  

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

        

 

  
 

Prijsbijstelling:

0

0

0

0

0

– 664

664

  

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

– 664

664

        

 

  
 

Onvoorzien:

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Nog te verdelen:

0

0

0

0

0

– 914

914

  

Nog nader te verdelen taakstellingen

0

0

0

0

0

0

0

  

Nog nader te verdelen overig

0

0

0

0

0

– 914

914

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit artikel is een administratief artikel hetgeen betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van dit artikel worden gedaan.

96.2 Slotwet

Artikel 96. Onverdeeld (x € 1 000)
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Stand 2e suppletoire begroting 2010

– 4 090

418

0

Mutaties Slotwet 2010

4 090

– 418

0

Stand Slotwet 2010 (realisatie)

0

0

0

Licence