Base description which applies to whole site

1. TABEL BUDGETTAIRE GEVOLGEN VAN BELEID TOTAAL IIA

Totaalbegroting IIA

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (in € 1 000)

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde

Verschil

 

2007

2008

2009

2010

2011

begroting

 

Verplichtingen

131 278

130 839

133 273

147 568

149 398

137 280

9 920

Uitgaven

131 597

130 016

134 657

145 655

144 325

137 280

7 045

Ontvangsten

4 173

4 193

8 331

3 512

4 930

2 454

2 476

Licence