Base description which applies to whole site

Over Rijksfinancien.nl

Rijksfinancien.nl biedt de snelste weg naar betrouwbare informatie over de rijksbegroting en de overheidsfinanciën. Deze website presenteert de officiële begrotingsstukken, open data en visualisaties van de rijksuitgaven. 

Vragen? Feedback? Mail ons: begrotingopinternet@minfin.nl.

Alle financiële open data van het Rijk zijn herbruikbaar, ook via een API. Ook bestaan er mogelijkheden om de API aan te passen indien gewenst, en een toelichting op de data of andere onderdelen van de website kan altijd.

Licence