Base description which applies to whole site
+

2. LEESWIJZER

Opbouw Jaarverslag 2011

Het jaarverslag over 2011 bestaat conform de regelgeving uit de volgende delen:

  • A. het algemene deel met o.a. dechargeverlening;

  • B. de totaaltabel (IIA) budgettaire gevolgen van beleid;

  • C. de jaarrekening.

De paragraafindeling van de artikelen is als volgt:

  • 1. Algemeen

  • 2. Speerpunten 2011

  • 3. Budgettaire gevolgen van beleid

  • 4. Operationele doelstellingen

De bedrijfsvoeringsparagraaf is onder een aparte paragraaf opgenomen.

Wat betreft de budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij opmerkelijke verschillen (boven € 0,5 mln.) tussen de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2011 en de realisatie 2011.

Rechtmatigheid

In 2011 zijn de tolerantiegrenzen voor de rechtmatigheid op hoofdstukniveau niet overschreden en is er sprake van een getrouw beeld. Een toelichting op de rechtmatigheid per College is te vinden in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Groeiparagraaf

Er zijn dit jaar geen nieuwe ontwikkelingen voor de groeiparagraaf te melden.

Licence