Base description which applies to whole site

D.1. EXTERNE INHUUR

Het overzicht inhuur externen is voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgenomen in de bijlagen van het begrotingshoofdstuk VII.

Licence