Base description which applies to whole site

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen (bedragen x € 1.000)

Naam Agentschap

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

(1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1)

Realisatie t-1

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

       

Totaal baten

42.480

39.210

– 3.270

37.205

Totaal lasten

42.480

38.510

– 3.970

39.265

Saldo van baten en lasten

0

700

700

– 2.060

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

1.033

1.033

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 500

– 253

247

– 857

         

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

       

Totaal baten

38.357

42.882

4.525

49.137

Totaal lasten

38.357

43.604

5.247

47.949

Saldo van baten en lasten

0

– 722

– 722

1.188

         

Totaal kapitaalontvangsten

1.000

0

– 1.000

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 1.420

– 7.428

– 6.008

– 3.206

         

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

       

Totaal baten

339.207

339.422

214

340.955

Totaal lasten

339.207

339.974

766

346.169

Saldo van baten en lasten

0

– 551

– 551

– 5.214

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 4.060

– 22.210

– 18.150

1.726

         

Almata JeugdzorgPlus Ossendrecht

       

Totaal baten

10.051

5.833

– 4.218

11.255

Totaal lasten

10.051

5.840

– 4.211

10.836

Saldo van baten en lasten

0

– 7

– 7

419

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 300

– 498

– 198

– 69

         

JeugdzorgPlus-instelling De Lindenhorst -Almata

       

Totaal baten

18.742

53.200

34.458

26.460

Totaal lasten

18.742

52.665

33.923

25.600

Saldo van baten en lasten

0

535

535

860

         

Totaal kapitaalontvangsten

0

0

0

0

Totaal kapitaaluitgaven

– 205

– 1.253

– 1.048

– 228

Licence