Base description which applies to whole site

DEPARTEMENTALE VERANTWOORDINGSSTAAT

Departementale verantwoordingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijke vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

 

Verschil realisatie en oorspronkelijke vastgestelde begroting (3 = 2–1)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

14.596.567

14.817.147

72.662

14.756.849

16.066.229

1.038.083

160.282

1.249.082

965.421

                     
 

Beleidsartikelen

14.379.911

14.600.438

62.304

14.402.302

15.708.813

982.125

22.391

1.108.375

919.821

1

Volksgezondheid

494.520

497.952

11.003

614.940

494.841

37.511

120.420

– 3.111

26.508

2

Curatieve Zorg

2.692.612

2.733.958

35.853

2.753.584

2.722.717

81.998

60.972

– 11.241

46.145

3

Langudirge zorg en ondersteuning

4.193.311

4.193.291

3.441

4.479.923

4.560.102

9.404

286.612

366.811

5.963

4

Zorgbreed beleid

694.225

697.717

4.858

715.427

697.803

32.300

21.202

86

27.442

5

Jeugd

1.404.726

1.551.126

4.508

136.133

1.545.047

24.660

– 1.268.593

– 6.079

20.152

6

Sport en bewegen

106.544

132.421

1.740

84.715

69.986

738

– 21.829

– 62.435

– 1.002

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

327.802

327.802

901

320.591

321.328

9.125

– 7.211

– 6.474

8.224

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.466.171

4.466.171

0

5.296.989

5.296.989

786.389

830.818

830.818

786.389

                     
 

Niet-beleidsartikelen

216.656

216.709

10.358

354.547

357.417

55.958

137.891

140.708

45.600

9

Algemeen

30.748

30.748

0

36.020

39.260

1.000

5.272

8.512

1.000

10

Apparaatuitgaven

222.722

222.775

5.358

318.527

318.157

54.958

95.805

95.382

49.600

11

Nominaal en onvoorzien

– 36.814

– 36.814

5.000

0

0

0

36.814

36.814

– 5.000

Toelichting

De gerealiseerde uitgavenbedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

Licence