Base description which applies to whole site

6. VERANTWOORDINGSSTAAT 2018 VAN HET DELTAFONDS (bedragen in € 1.000)

   

(1)

(2)

(3)=(2)–(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Realisatie1

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Investeren in waterveiligheid

276.534

526.713

197.844

708.835

515.558

208.552

432.301

– 11.155

10.708

2

Investeren in zoetwatervoorziening

8.516

21.863

3.041

5.682

11.739

755

– 2.834

– 10.124

– 2.286

3

Beheer, onderhoud en vervanging

163.977

188.765

0

173.942

207.793

0

9.965

19.028

0

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

669.330

47.730

0

1.751.065

20.974

800

1.081.735

– 26.756

800

52

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

276.219

276.099

0

307.881

307.827

0

31.662

31.728

0

6

Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

0

0

889.933

0

0

875.276

0

0

– 14.657

7

Investeren in waterkwaliteit

37.591

29.648

0

36.514

19.795

89

– 1.077

– 9.853

89

                     
 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

2.983.919

1.083.686

1.085.472

1.551.752

– 7.132

– 5.346

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

       

28.151

0

0

28.151

 

Subtotaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

2.983.919

1.083.686

1.113.623

1.551.752

– 7.132

22.805

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

       

– 29.937

0

0

– 29.937

 

Totaal

1.432.167

1.090.818

1.090.818

2.983.919

1.083.686

1.083.686

1.551.752

– 7.132

– 7.132

1

De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1.000)

2

Exclusief artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Licence