Base description which applies to whole site

9. JAARVERANTWOORDING BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN PER 31 DECEMBER 2018

Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZK)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

A – Realisatie agentschappen 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (EZK)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Agentschap Telecom

18.866

1.423

23.233

3.174

46.696

Dienst ICT Uitvoering

240.425

44.349

288

832

285.894

Nederlandse Emissieautoriteit

4.960

2.775

0

564

8.299

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

213.815

341.277

38.177

3.112

596.381

Totaal

478.066

389.824

61.698

7.682

937.270

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2018)
Bedragen x € 1.000
 

Realisatie

Agentschap Telecom

29.075

art. 1 Goed functionerende economie en markten

27.195

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

1.880

Dienst ICT Uitvoering

240.424

art. 40 Apparaat

75.347

Bijdrage agentschappen en diensten

165.077

Nederlandse Emissieautoriteit

5.594

art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.594

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

219.127

art. 1 Goed functionerende economie en markten

11.929

art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

89.754

art. 3 Toekomstfonds

7.887

art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

56.675

art. 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

47.493

art. 40 Apparaat

5.389

Subtotaal

494.220

af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU

– 165.077

Totale bijdrage EZ-begroting

329.143

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Agentschap Telecom

Het verschil tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A wordt met name veroorzaakt doordat de kosten voor implementatie van de AVG, het toezicht op de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) en de ontwikkeling van het ICT-project Digi-AT deels vallen in boekjaar 2019.

Nederlandse Emissieautoriteit

Het verschil van € 0,6 mln tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A houdt verband met een extra bijdrage voor onder meer implementatie van de AVG.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het verschil van € 5,3 mln tussen de bijdrage moederdepartement in tabel B ten opzichte van de realisatie agentschappen in tabel A wordt veroorzaakt door onderuitputting op diverse opdrachten in 2018 en het doorschuiven van een aantal opdrachten naar 2019.

Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met financiering door moederdepartement

Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (LNV)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.

A – Realisatie agentschappen 2018 (bedragen x € 1.000)
 

Bijdrage moederdepartement (LNV)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

159.290

88.817

101.362

3.049

352.518

Totaal

159.290

88.817

101.362

3.049

352.518

B – Bijdragen aan agentschappen per beleidsartikel (realisatie 2018)
Bedragen x € 1.000
 

Realisatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 

art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening

721

art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

177.446

art. 8 Natuur en Biodiversiteit

6.955

art. 6 BTW-compensatie

– 5.900

af: Overige en bijzondere baten

– 3.049

Subtotaal

176.173

   

Totale bijdrage LNV-begroting

175.723

Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B

Bij de bijdrage moederdepartement is ook de bijdrage van EZK (art. 4) verantwoord. De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 17 mln ten opzichte van tabel A komt hoofdzakelijk doordat een deel van de werkzaamheden voor Procesvernieuwing, Informatie en ICT (P,I&I) later wordt uitgevoerd. Daarnaast is er een bedrag van € 4 mln bevoorschotting van niet gerealiseerd werk in 2018 doorgeschoven naar 2019.

Licence