Base description which applies to whole site
+

8. SAMENVATTENDE VERANTWOORDINGSSTAAT BATEN-LASTENAGENTSCHAPPEN

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Agentschap Telecom

       

Totale baten

40.724

46.696

5.972

42.809

Totale lasten

41.722

46.578

4.856

45.218

Saldo van baten en lasten

– 998

118

1.116

– 2.409

         

Totale kapitaaluitgaven

4.655

3.675

– 980

3.749

Totale kapitaalontvangsten

4.000

6.653

2.653

4.870

Dienst ICT Uitvoering

       

Totale baten

238.341

285.894

47.553

283.343

Totale lasten

238.341

283.718

45.377

278.933

Saldo van baten en lasten

0

2.176

2.176

4.410

         

Totale kapitaaluitgaven

57.900

55.023

– 2.877

38.953

Totale kapitaalontvangsten

35.000

25.457

– 9.543

27.087

Nederlandse Emissieautoriteit

       

Totale baten

6.973

8.299

1.326

7.412

Totale lasten

6.973

8.003

1.030

6.819

Saldo van baten en lasten

0

296

296

592

         

Totale kapitaaluitgaven

290

140

– 150

1.110

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

2.332

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

       

Totale baten

466.970

596.381

129.411

554.598

Totale lasten

466.970

588.361

121.391

554.259

Saldo van baten en lasten

0

8.020

8.020

339

         

Totale kapitaaluitgaven

20.579

12.800

– 7.779

11.826

Totale kapitaalontvangsten

15.000

8.526

– 6.474

25.654

Samenvattende verantwoordingsstaat 2018 inzake de baten-lastenagentschap van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bedragen x € 1.000

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2)

Realisatie

2018

(3)=(2)–(1)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2017

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

       

Totale baten

348.839

352.518

3.679

344.157

Totale lasten

348.839

359.193

10.354

338.111

Saldo van baten en lasten

0

– 6.675

– 6.675

6.046

         

Totale kapitaaluitgaven

26.551

36.545

9.994

31.428

Totale kapitaalontvangsten

13.680

20.817

7.137

16.855

Licence