Base description which applies to whole site

Artikel 11 Nominaal en onverdeeld

A. Inleiding

Dit niet-beleidsartikel heeft een technisch-administratief karakter. Vanuit dit artikel vinden overboekingen van loon- en prijsbijstellingen naar de loon- en prijsgevoelige artikelen binnen de begroting plaats. Ook worden er taakstellingen of extra middelen op dit artikel geplaatst die nog niet aan de beleidsartikelen zijn toegedeeld.

B. Nominaal en onvoorzien: opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000).
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

0

0

0

0

0

–16.181

16.181

                   

Uitgaven

0

0

0

0

0

– 16.222

16.222

                   
   

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

   

– waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

   

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

9.887

– 9.887

   

– waarvan programma

0

0

0

0

0

7.872

– 7.872

   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

2.015

– 2.015

   

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

   

Taakstelling

0

0

0

0

0

– 26.109

26.109

   

– waarvan programma

0

0

 

0

0

– 26.109

26.109

   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

0

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

C. Toelichting op de instrumenten

Prijsbijstelling

Zoals in de tweede suppletoire begroting 2018 is gemeld is de prijsbijstelling toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting.

Taakstelling

Zoals in de tweede suppletoire begroting 2018 is gemeld is de taakstellende onderuitputting gerealiseerd.

Licence