Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1: AFGERONDE EVALUATIE- EN OVERIGE ONDERZOEKEN

Artikel 1. Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 3 partnerlanden

20201

 

Evaluatie IMVO-beleid inclusief sectorconvenanten

2019

 

NCP OESO richtlijnen multinationals

2019

 

Eindrapport evaluatie «Partners for International Business» (PIB)

2017

 

Buiten gebaande paden. Mid-term evaluatie RVO's DHKDHI-instrument

2018

 

Effectenonderzoek Economische diplomatie

2019

 

Starters in International Business

20202

 

Health Insurance Fund

2015

 

Work in progress. Evaluation of the ORET programme investing in public infrastructure in developing countries

2015

 

Aided trade. An evaluation of the Centre for the Promotion of Imports for Developing Countries, 2005–2012

2015

 

Evaluation of PUM Netherlands Senior Experts, 2012–2015

2016

 

Massif evaluation. Financial inclusion in developing countries 2006–2014

2016

 

Evaluatie PSOM/PSI 2009–2014

2017

 

DECP (Employers Cooperation Program)

2017

 

Mid-term review of the Transition Facility

2017

 

Evaluation of the Infrastructure Development Fund, Vol 1. Main report

Vol.2. Case studies

Vol.3. Annexes

2018

 

Evaluatie FMO Access to Energy Fund

2018

 

ORIO

20203

3. Overig onderzoek

   
 

The impact of the Transatlantic Trade and Investment Partnership on low income countries

2015

 

Directe investeringen: UNCTAD- studie rol Nederlandse IBO’s

2015

 

Onderzoek zorgplicht Nederlandse bedrijven inzake IMVO

2016

 

Effecten van zes EU-handelsakkoorden op de Nederlandse economie

2017

 

Government policy to stimulate international responsible business conduct

2018

 

Samenwerking met ontwikkelingslanden op belastinggebied

20204

 

Better ways of trading. Evaluatie over de effectiviteit van Technische Assistentie voor handelsbeleid en -regelgeving

2018

 

Kamerbrief over Mid-term review Dutch Good Growth Fund

2015

1

Het onderzoek naar de effecten van integratie van hulp, handel en investeringen in 3 landen zal in 2020 worden afgerond

2

De evaluatie Starters in International Business is in 2019 gestart en zal in 2020 worden afgerond

3

De evaluatie ORIO is in 2019 gestart en zal in 2020 worden afgerond

4

Het onderzoek naar de samenwerking met ontwikkelingslanden op belastinggebied is in 2019 gestart en zal in 2020 worden afgerond.

Artikel 2. Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

Voedselzekerheid

2018

 

Waterbeheer

2018

 

Met hernieuwde energie – Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004–2014)

2015

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Programma Ondersteuning Producentenorganisaties Agriterra

2015

 

Solidaridad

2015

 

Driving Nutrition Impact GAIN

2017

 

UNICEF

2017

 

DryDEV / ICRAF

2018

 

CGIAR Agricultural research

2016

 

CABI Plantwise

 
 

IDH case study tea Kenya

2016

 

IDH case study cocoa Ghana

2015

 

GAFSP Private sector window MTR

2016

 

Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid. MTR

2016

 

Geodata for agriculture and water MTR

2016

 

Adaptation for Smallholder Agriculture Programme MTR

2015

 

International Land Coalition.

2015

 

CAADP Multi-Donor Trust Fund

2016

 

IOB voedselzekerheidstudie Ethiopie

2017

 

IOB voedselzekerheidstudie Bangladesh

 
 

IOB voedselzekerheidstudie Rwanda

2017

 

IOB voedselzekerheidstudie Uganda

2018

 

IFDC-2SCALE

2018

 

Effectenonderzoek landbouw irrigatieprogramma (Bangladesh, Indonesie)

2017

 

IOB verbeterd waterbeheer Bangladesh

2018

 

IOB verbeterd waterbeheer Indonesië

2018

 

IOB verbeterd waterbeheer Mozambique

2018

 

IOB verbeterd waterbeheer Mali

2018

 

Water OS

2017

 

Water Financing Facility

2015

 

Water Partnership Program

2017

 

Young Expert Programme

2018

 

Football for Water

2019

 

MTR DGIS – IHE Programmatic Cooperation (DUPC 2)

2018

 

PPP AKVO

2017

 

IRC Water Sanitation Centre

 
 

Africa Biogas Partnership Programme Phae 2

2019

 

SUSTAIN

2019

 

Daey Ouwens Fonds

2016

 

Energising Development review

2018

 

Subsidie: Access to Energy Fund (FMO-AEF)

2017

 

Tropenbos

2017

 

Bijdrage CieMER

2017

 

Convenant DGIS PBL

2017

 

External evaluation ESMAP and ASTAE

2016

 

WRI

2016

3. Overig onderzoek

   
 

Monitoring and evaluating mainstreamed adaptation to climate change. A synthesis study on climate change in development cooperation

2018

Artikel 3. Sociale vooruitgang

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

Gender sense & sensitivity: Policy evaluation on women's rights and gender equality (2007–2014)

2015

 

Beleidsdoorlichting Nederlandse steun aan ontwikkeling van zuidelijke civil society. «Shifting interests, changing relations, support under pressure»

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Fonds Product Development Partnerships

2015

 

Mid-term review Amplify Change

2016

 

Keuzes en Kansen, Key Population Fund, SRGR Fonds 2013–2015, Opstapfonds, Kindhuwelijkenfonds

2017

 

Gender, peace and security. Evaluation of the Netherlands and UN Security Council resolution 1325

2015

 

Evaluation of the MDG3 Fund – Investing in Equality (2008–2011)

2015

 

Women in the Frontline 2012–2017

2017

 

FLOW

2017

 

MFS 2 evaluatie

2015

 

Opening doors and unlocking potential: key lessons from an evaluation of support for Policy Influencing, Lobbying and Advocacy (PILA)l

2015

 

Strategische partnerschappen als instrument

2019

 

European Centre for Development Policy Management

Institutional Evaluation

2016

 

External evaluation of Netherlands Fellowship Programme (NFP II) and Netherlands Initiative for Capacity Building in Higher Education (NPT/NICHE II)

2017

3. Overig onderzoek

   
 

Analyse van armoede en ongelijkheid in de context van transitie in Sub-Sahara Afrika

2018

 

Literatuuronderzoek effecten multilaterale financiering SRGR

20201

 

IOB Study – Premises and Promises – A study of the premises underlying the Dutch policy for women's rights and gender equality

2015

 

Literature review education and employment for refugee childeren and youth

2018

   

2019

1

Het literatuuronderzoek naar de effecten van multilaterale financiering voor SRGR is in 2019 gestart en zal in 2020 worden afgerond.

Artikel 4. Vrede en veiligheid voor ontwikkeling

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

Beleidsdoorlichting van de Nederlandse humanitaire hulp 2009–2014

2015

 

Beleidsdoorlichting Budget Internationale Veiligheid 4

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

Wederopbouwfonds en SPCC

2019

 

Projecten ondernemers diaspora

2019

3. Overig onderzoek

   
 

Dutch Relief Alliance – evaluatie

2017

Artikel 5. Multilaterale samenwerking en overige inzet

Soort onderzoek

Titel

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a. beleidsdoorlichtingen

   
 

Nederlandse samenwerking met ontwikkelingsorganisaties van de Verenigde Naties

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

   
 

How to break the vicious cycle. Evaluation of Dutch development cooperation in the Palestinian Territories 2008–2014

2016

 

The gaps left behind. An evaluation of the impact of ending aid.

2016

 

Deelonderzoeken

voor The gaps left behind – Bolivia, Burkina Faso, Guatemala, Nicaragua, Tanzania en Zambia

2016

3. Overig onderzoek

   
 

Voorkomen is beter dan genezen. Evaluatie over Nederland en de WHO, 2011–2015

2016

 

Decvelopment effectiveness reivew of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)

2015

 

Ontwikkeling en migratie. Literatuurstudie

2018

Licence