Base description which applies to whole site

8. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Tabel 24 Samenvattende verantwoordingsstaat 2020 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (bijdragen x € 1.000)

Omschrijving1

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2019

Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

    
     

Totale baten

51.642

55.160

3.518

54.494

Totale lasten

51.642

55.836

4.194

51.050

Saldo van baten en lasten

0

‒ 676

‒ 676

3.444

     

Totale kapitaaluitgaven

500

2.247

1.747

119

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

30

     

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

    
     

Totale baten

84.551

101.786

17.235

95.063

Totale lasten

84.551

98.086

13.535

87.414

Saldo van baten en lasten

0

3.700

3.700

7.649

     

Totale kapitaaluitgaven

6.691

13.374

6.683

23.401

Totale kapitaalontvangsten

3.720

1.229

‒ 2.491

3.201

     

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

    
     

Totale baten

375.900

475.609

99.709

379.419

Totale lasten

375.900

461.745

85.845

383.161

Saldo van baten en lasten

0

13.864

13.864

‒ 3.742

     

Totale kapitaaluitgaven

4.800

6.750

1.950

7.937

Totale kapitaalontvangsten

0

1.168

1.168

6

1

Door afronding kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence