Base description which applies to whole site

5.5 Niet-beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Defensiematerieelbegrotingsfonds verantwoord.

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

0

0

0

5.040.806

4.869.867

4.957.798

‒ 87.931

Uitgaven

0

0

0

5.040.806

4.869.867

5.270.312

‒ 400.445

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

0

0

0

5.040.806

4.869.867

5.270.312

‒ 400.445

Ontvangsten

0

0

0

0

 

0

0

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Licence