Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2022

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen

Vastgestelde begroting 2022

Mutatie 1e suppletoire begroting 2022

Stand 1e suppletoire begroting 2022

mutatie 2023

mutatie 2024

mutatie 2025

mutatie 2026

Verplichtingen

4.186.798

771.000

4.957.798

303.654

5.261.452

1.098.611

2.112.968

2.220.235

2.180.633

                   

Uitgaven

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

                   

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.948.612

321.700

5.270.312

303.174

5.573.486

1.098.131

2.112.488

2.219.755

2.180.153

                   

Ontvangsten

                 

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De mutatie van € 312,5 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Licence