Base description which applies to whole site

2. Doorwerking eindejaarsmarge

De doorwerking eindejaarsmarge betreft de lagere dan wel hogere eindrealisatie ten opzichte van de stand met de najaarsnota. Bij DMO is tevens de doorwerking verwerkt van de in de najaarsnota opgenomen maatregel betreffende de aanvulling van de brandstofvoorraden.

Licence