Base description which applies to whole site

3. Herschikkingen intern en tussen defensieonderdelen

De herschikkingen bestaan uit diverse aanpassingen tussen zowel de programmabudgetten voor de investeringen, de instandhouding en de operationele gereedstelling, als de apparaatsbudgetten voor de materiële exploitatie en de ondersteuning.

De herschikkingen zijn ondermeer het gevolg van genomen maatregelen in het kader van de «krijgmacht op orde», waaronder een correctie voor de brandstofprijzen (–€ 18 miljoen), het bijstellen van de opleidingen (–€ 16,7 miljoen), de financiering van de eerste investeringen van het herbeleggingsplan vastgoed en het uitvoeren van infrastructurele aanpassingen om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen (–€ 34,9 miljoen), de afstoting en sanering Hembrug (–€ 10 miljoen) en verder diverse urgente projecten die een relatie hebben met de operationele gereedheid van de Commando Landstrijdkrachten (–€ 3,5 miljoen), Commando Luchtstrijdkrachten (–€ 3,0 miljoen) en Commando Zeestrijdkrachten (–€ 0,9 miljoen), operationele toelagen en overige mutaties (–€ 11,0 miljoen).

Licence