Base description which applies to whole site

1. Definitieve eindejaarsmarge

Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van € 186,1 miljoen en het budget voor inzet wordt vanuit de HGIS verhoogd met € 27,1 miljoen. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2011. De eindejaarsmarge van Defensie is inclusief het bedrag van € 107,2 miljoen voor de schadeloosstelling van de veteranen, die uit de vrijval HGIS met de najaarsnota 2011 is toegevoegd aan de defensiebegroting.

Licence