Base description which applies to whole site

C. Subsidie-overzicht

Artikel (bedragen * € 1 000)

Subsidie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Evaluatie moment

Artikel 2

 CDFD

770

834

823

434

435

436

436

 1

2012

Artikel 2

 Geldmuseum

1 013

685

530

530

530

530

530

1

 Nader te bepalen

Totaal subsidieregelingen 

 

1 783

1 519

1 353

964

965

966

966

   

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van Financiën. Binnen deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. De Algemene wet bestuursrecht definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Licence