Base description which applies to whole site

4.5. Overzicht Subsidies

 

(bedragen x 1.000 euro)

             

Aantal verleningen

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Artikel

Naam subsidie

2012

20131

2014

2015

2016 1

20171

2018

2012

     

U0945

SUBSIDIES

                     
 

Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht

47

47

40

0

0

0

0

1

2004

2013

geen

 

Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht

0

21

0

0

0

0

0

n.v.t.

2003

2013

2013

 

Stichting Protestants Interkerkelijk Thuisfront

15

15

15

15

15

15

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

20

10

10

10

10

10

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Nederlandse Veteranen dag

2.480

2.466

2.467

2.468

2.468

2.468

0

1

2012

2017

geen

 

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

15

15

0

0

0

0

0

1

In concept

2013

geen

 

Steun oud strijders en ex-militairen Suriname

6

6

6

6

6

0

0

1

In concept

2016

geen

 

Multicultureel netwerk Defensie

0

10

0

0

0

0

0

n.v.t.

2013

geen

 

Zeecadettenkorps Nederland

20

0

0

0

0

0

0

1

In concept

2012

 

Defensie Vrouwennetwerk

0

14

0

0

0

0

0

n.v.t.

In concept –

2013

geen

 

Stichting Veteranen Platform

158

158

158

158

158

158

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Veteraneninstituut

4.810

4.810

4.810

4.810

4.810

4.810

0

1

2012

2017

geen

 

Hotel de Wereld

54

54

0

0

0

0

0

1

In concept

2013

geen

 

Stichting Militair-historisch Museum/Stichting Defensie Musea

8.021

8.070

8.157

8.188

8.188

8.188

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Nationale Taptoe

173

173

173

173

173

173

0

1

2012

2017

geen

 

Maatschappelijk werk aan veteranen(Stichting de Basis)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0

1

2012

2017

geen

 

Leerstoel GU Amsterdam

74

74

74

74

74

74

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Maritiem Kenniscentrum

0

28

28

28

28

28

0

n.v.t.

2012

2017

geen

 

Stichting Gasturbine Onderwijs

0

5

5

5

5

5

0

n.v.t.

2012

2017

geen

 

Phantasy in Blue

39

18

18

18

18

18

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Museum der Koninklijke Marechaussee

400

300

30

0

0

0

0

1

2012

2017

geen

 

Stichting Historische Vlucht

100

100

100

100

100

100

0

1

2012

2017

geen

 

Swoon NLDA

0

22

22

22

22

22

0

n.v.t.

2017

geen

 

ASL BISL Foundation

0

20

40

40

40

40

20

n.v.t.

2017

geen

 

Wapen- en dienstvakverenigingen

11

30

35

35

35

35

0

5

2012

2017

geen

 

Koude Oorlogs Veteranen en Oud-Militairen (KVOM)

0

3

3

3

3

3

0

n.v.t.

2017

geen

 

Subsidies te verstrekken na evaluatie

0

0

151

151

151

157

18.284

       
 

Totaal subsidies

18.443

18.469

18.342

18.304

18.304

18.304

18.304

       
1

Subsidie is afhankelijk van de evaluatie in 2016 en 2017; indien geen evaluatie wordt uitgevoerd, wordt geen subsidie uitgekeerd.

De subsidiebeschikkingen die Defensie verstrekt, zijn alleen bedoeld voor de specifieke subsidieaanvrager en berusten niet op een wettelijk voorschrift. Defensie publiceert deze beschikkingen niet en kan daarom geen externe publicaties of bronnen weergeven. De subsidies worden jaarlijks bij Defensie aangevraagd, door Defensie bezien en eventueel door Defensie toegekend. Elke vijf jaar worden de subsidies geëvalueerd. De subsidies zijn in beginsel niet in tijd begrensd en daarom is in de meeste gevallen geen einddatum bepaald.

Licence