Base description which applies to whole site

4.6. Overzicht Evaluaties

Tot het overige evaluatieonderzoek behoren de toetsingskaderevaluaties naar lopende en voltooide crisisbeheersingsoperaties. Op grond van het Toetsingskader 2009 sturen de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie elk jaar op de derde woensdag in mei een tussentijdse evaluatie van lopende operaties naar het parlement. Na beëindiging van iedere inzet conform de artikel 100-procedure wordt een aparte eindevaluatie opgesteld. Deze afspraak heeft betrekking op bijdragen aan crisisbeheersingsoperaties waarover het parlement op grond van artikel 100 wordt geïnformeerd. Evaluatie en monitoring van Nederlandse bijdragen aan internationale operaties dienen twee doelen: zij bieden de mogelijkheid tussentijds bij te sturen om de effectiviteit van de inzet verder te vergroten en zij zijn instrumenteel met het oog op de verantwoording van de inzet van Nederlands personeel en materieel in internationale operaties, waarbij sprake is van bijzondere risico’s.

Soort onderzoek

Onderwerp

Artikel

Aanvang

Voltooiing

Beleidsdoorlichting

Wijziging samenstelling Koninklijke Marine (2005)

2 CZSK

2014

2014

 

Flexibel personeelssysteem

8 CDC

2014

2014

Overig Evaluatie-onderzoek

       
 

Tussentijdse evaluatie overige operaties 2013

1 Inzet

2014

2014

 

Eindevaluatie piraterijbestrijding 2013

1 Inzet

2014

2014

Licence